ČETVRTASTI PROGRAM

ČETVRTASTI PROGRAM

Pored poluokruglih oluka možemo vam ponuditi i četvrtaste oluke sa svom pratećom galanterijom.

 

Sve ovo možemo ponuditi u varijanti izrade od pocinkovanog i od pocinkovanog plastificiranog lima.